Hadji-Lazaro François
 Ma tata, mon pingouin, Gérard et les autres ... (livre-cd)